Seminar

Mette Carendi afholder seminar, der henvender sig til dig, der arbejder med mennesker (voksne og/eller børn), eller til dig der gerne vil blive klogere på dine egne adfærdsmønstre.

Undervisningen veksler mellem teori og case-stories og du får praktiske redskaber, som du kan omsætte i dit daglige virke med dine klienter, eller i dit eget personlige liv.

Undervisningen er inddelt i seminar 1: Du husker alt og seminar II: Du er ikke dine følelser og afholdes i Århus og Købehavn.

Du kan booke dig på følgende datoer:

Aarhus

 • Nye datoer kommer til efteråret

København

 • Nye datoer kommer til efteråret

 

Seminar I: Du husker alt

 •  Udvikling af hjernen og nervesystemet og hvordan det skaber fundamentet for det enkelte menneskets stress-respons livet igennem
 • Gennemgang af den menneskelige hukommelse; hvor tidligt husker vi egentligt og hvor meget påvirker vores hukommelse os. Her har jeg primært fokus på den implicitte hukommelse (følelsesmæssig hukommelse), da den er afgørende for at forstå adfærdsmønstre
 • Kontrolmønstre; deres formål, hvordan de skabes, hvordan vi spotter dem og hvordan vi arbejder med dem
 • Sensitivitet; hvordan vi kan forstå sensitivitet, hvilke udfordringer sensitive skal være opmærksomme på, hvilke styrker sensitive kan udvikle og hvordan vi bedst støtter et sensitivt nervesystem. Her kommer jeg også ind på, hvordan du som behandler kan spotte det modsatte – et underaktivt nervesystem (et nervesystem, der er meget svært antændeligt, forstået som at få til at reagere på stimuli) og hvilke udfordringer og styrker det kan give.

Efter seminaret er du i stand til at:

 • Spotte hvordan din klients nervesystem er blevet formet og på hvilken måde det har betydning for hans eller hendes adfærd og udfordringer
 • Spotte din klients kontrolmønstre og se sammenhængen mellem disse forsvarsmekanismer og hvordan klientens nervesystem er blevet formet
 • Give denne viden videre til din klient, så han eller hun langt bedre forstår egne destruktive handlemønstre og også forstår at det ikke er hans eller hendes egen skyld, men at adfærden er tillært og kan aflæres.

 

 

 

Seminar II: Du er ikke dine følelser

 • Gennemgang af følelsernes tre love og hvordan du kan overføre denne viden til dit eget liv, samt bruge dem til at hjælpe klienter med at forstå deres følelsesmæssige reaktionsmønstre
 • De fem følelsesmæssige rettigheder; hvor tidligt de dannes og hvorfor de kan sætte sig som meget destruktive overbevisninger, hvis de ikke mødes og forankres.
 • De healende symboler; vi gennemgår de mest universelle symboler, der figurerer i både vores kultur, såvel som i den menneskelige psyke og du får en forståelse for, hvor vigtige de er for det enkelte menneskes sundhed og velvære
 • Drømmearbejde – hvad er det og hvordan du kan som behandler bruge dine klienters drømmemateriale til at støtte vedkommende videre på sin rejse
 • Shamanisme og synkronisitet; jeg inddrager Jung’s synkronisitets begreb og shamanismens forståelse af død og genfødsel (i psykisk forstand), da de er uundværlige redskaber på alle udviklings- og healingsrejser

 

Efter seminaret er du i stand til at:

 •  Møde og forstå dine klienters følelser bedre
 • Støtte dine klienter i at forstå deres egne følelser bedre
 • Støtte dine klienters følelsesmæssige selv-healing

 

Seminarrækken er for dig, der:

 •  Arbejder med voksne og/eller børn og som søger en dybere helhedsforståelse af ubalancer, vanskelig adfærd og destruktive handlemønstre
 • Arbejder med voksne eller børn og søger nye vinkler at inddrage i dit nuværende arbejde
 • Arbejder med voksne eller børn og har brug for mere konkret viden og redskaber, som du kan omsætte i dit nuværende arbejde
 • Arbejder med voksne og/eller børn og er nysgerrig i forhold til hvordan følelser fungerer og hvor følelsesmæssige overbevisninger stammer fra
 • Er interesseret i personlig udvikling og i at forstå dine egne reaktionsmønstre

Du kan godt tage seminaret Du husker alt uden at tage det efterfølgende seminar, men seminaret Du er ikke dine følelser, kan kun tages, hvis du har deltaget på Du husker alt, fordi jeg refererer tilbage til materialet.

 

 

 

Om Mette Carendi

Mette Carendi er cand.mag. i filosofi og psykologi og har videreuddannet sig inden for Aware Parenting tilgangen, hvor hun er certificeret rådgiver. Mette har firmaet Harmoniske Unger og i 2015 udgav hun bogen Harmoniske Unger – med kærlighed og nærvær.

Mette rådgiver forældre, primært i forhold til følelsesmæssig regulering, healing af tidlige traumer, følelsesmæssig udvikling og udviklingspsykologi og har undervist hundredevis af fagpersoner på blandt andet Færøerne og på Caroline Fibæks Komplementær Hormonterapeut-uddannelse.

 

“Mettes arbejde er relevant for alle, der arbejder med mennesker. Hun er genial til at pin-pointe, hvad der gør, at klienter saboterer sig selv, så de ikke når deres mål. Og kan man ikke arbejde med sine klienter omkring den indre selvsabotør, er enhver behandling mislykket på forhånd. Hun er en fantastisk formidler og et skønt menneske.”
Caroline Fibæk, Naturopath & Komplementær Hormonterapeut

 

“Jeg har fået mange gode guldkorn fra Mette. Hun er god til at tale et sprog, alle kan forstå, hun er fagligt stærk. Hun kommer med en masse ny viden
om børns følelser og reaktioner. Hun er personlig, så man bedre kan huske foredraget, og man får en masse “AHA-oplevelser” – for hun er god! Rigtig god.”
– Angela Petersen, Pædagog & Småbørns-konsulent

 

Ja tak! Jeg må med på seminarrækken